ODENSE - VESTFYN FJERKRÆKLUB

FRA ÆG TIL UDSTILLINGSDYR

Denne side vil skildre en hel avlssæson lige fra rugeæg og helt hen til det færdigudviklet dyr i udstillingsburet til efteråret.

Siden bliver løbende opdateret.

 14-9 2014

Efter en lang og perfekt sommer på mange måder, så er både fjerkræ og opdrættere kommet ind i sæsonens altafgørende fase. Det er nu, at årets opdræt skal stå sin prøve på de kommende udstillinger, der løber af stablen allerede fra starten af oktober og helt til januar. Forårets ungdyr er nu ved at være skåret ned til et minumum antal, eller i hvert fald ned til et brugbart antal til udstilling. 

Når det kommer til udstilling, så er der mange erfaringer at gøre sig, men RACEFJERKRÆ er ikke nogen vanskelig og besværlig hobby. Det er en hobby, der tager tid ligesom alt andet, men man får så meget igen. Forud for en udstilling bør man gøre sig flere forberedelser, såsom at burtræne sine dyr, så de ikke sidder i hjørnet af buret. Det gør det både nemmere for dommeren og er mindre stressende for dyret.

Har man hvide eller lyse dyr, kan en vask være nødvendig. Vask dyrene nogle dage i forvejen, så de har mulighed for at pudse fjerdragten selv. Før dyrene pakkes i kasserne til udstilling, så skal man sørge for, at der ikke er skidt i fjerene og løbene er vasket og evt. smurt med vaseline. Samtidig kan man smøre hoveddele med olie/vaseline. Husk at have god plads i transportkasserne, så dyrene ikke får ødelagt fjerdragten. Fodringen skal kunne aflæses af dommeren.

16-4 2014

Påsken nærmer sig og med sig kommer også det gode vejr. Højtiden er synonym med æg og kyllinger, og alle vegne pipper det efterhånden. I stalden og hønsehuset er der rundt omkring fyldt op med kyllinger i alle aldre. En del er dog fortsat i gang med rugningen, da nogle racer godt kan nå de sene udstillinger, hvis de bliver lagt til i maj. Interessen er fortsat stor for fjerkræ i haven, og har man et par avlsdyr i overskud kan de med fordel sælges nu her. De første kyllinger er allerede frasorteret enten på grund af kam/farvefejl. Snart skal de første ringmærkes. Opdrættere med store racer har i nogle tilfælde ringmærket for længe siden, da visse racer kræver lang udviklingstid. Det er en god ide at købe nok ringe, så man ungår at løbe tør. Det vil være så ærgerligt ikke at få ringmærket nogle gode dyr, derfor hellere mærke fem for meget end fem for lidt! Der er ligeså mange måder at starte sine kyllinger på, som der er opdrættere. Én ting er dog sikkert, kyllinger skal have nok foder, så knoglerne kan vokse rigtig til. Brug det foder man har god erfaring med og som giver et godt resultat. Påsken byder for manges vedkommende på flere fridage, så man kan med fordel bruge et par timer ekstra i hønsehuset og få kigget godt på sit afkom og sine gamle avlsdyr. Hvis man er ude efter avlsstammer er det nu man skal kontakte de forskellige opdrættere. De fleste har kun gode avlsdyr tilbage på denne tid, så der er grobund for at få noget godt.

8-3 2014

Avlssæsonen er ved at tage sin start, og rigtig mange opdrættere har enten de første æg i rugemaskinen eller kyllinger gående under varmelamper. Foråret er ved at vise sig både med varmere temperaturer og flere lyse dagstimer. En perfekt tid at få de første kyllinger - og også en nødvendighed, hvis man skal have dyr med på årets første udstillinger i oktober.

Som racefjerkræ opdrætter er foråret altid en spændende tid, fordi sidste sæsons dyr skal sættes i avl for første gang, og ingen kender resultatet. Når et hønseæg har ligget i maskinen i kun 3 dage, kan der ses liv, hvis altså det er befrugtet. Første hold æg er altid ekstra spændende at følge, da man først venter i spænding på at kunne lyse æggene og se om der er liv, og senere for at få årets første kyllinger. Når der kommer kyllinger svinder pladsen i hønsehuset ofte. De kræver godt med plads for at vokse godt til, og de behøver ikke være mange dage gamle, førend sorteringsarbejdet kan begynde. Det gælder om at få lagt tilpas mange kyllinger til, så man har noget at sortere i, da der altid vil være en vis spild-procent. Samtidig er interessen for racehøns i haven også stærkt stigende, så det er altid muligt at komme af med overskydende kyllinger.

Foråret er nu en dejlig tid - græsset gror og bliver grønnere, dagene bliver længere og det pipper lystigt i hønsehuset.

Nyeste kommentarer

21.08 | 13:34

Jeg har lys Sussex haner i stor race alle fra 2022, det er dyr som er opdr...

19.08 | 22:48

Jeg søger 6 stk Plymouth Rock tæt på æglægning.

11.08 | 09:53

Lys Sussex hane søges af stor race, hvid/sort Columbia farve.

04.04 | 14:32

Jeg søger rugeæg af stor gul orpington